Home


Vitajte na stránkach, ktoré sa venujú stručnému prierezu tvorbou Vlada Droppu. V prípade záujmu nájdete na stránkach aj bližšie informácie o autorovi a kontakte na neho.


English speaking visitors

Welcome on pages dedicated to slovak artist Vlado Droppa and his paintings. Information in english please request direct from author - see Contacts.


Technické upresnenia

1. Stránka je optimalizovaná na Internet Explorer 6.0, šírku 780 pixelov. Na stránke je použitý FRAMESET.

2. Kvôli rýchlosti nahrávaniu stránky sú fotografie obrazov v maximálnom rozlíšení približne 450*330 pixelov. V prípade potreby detailnejšej fotografie obrazu kontaktujte autora, rubrika Kontakty